Отчет акима новый итоговый

Отчет акима новый итоговый (Слайды)

 Құрметті нұралылықтар!

Былтырғы жыл біз үшін өте маңызды да табысты да болды.
Жыл басында Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты»  атты Қазақстан халқына Жолдауын арнады. 
Жолдаудын басты бағытының бірі ауыл шаруашалығын дамыту  болып табылды. Жолдауда белгіленген мақсаттар ауданымыздың және жалпы  Еліміздін дамуына серпін беріп, толағай табыстардың бастамасы болды.
Соның ішінде еліміздің көк байрағын  бүкіл әлемге желбіреткен спорт жетістіктеріміз.
Баршамызға белгілі біздің спортшыларымыздың ең басты қамқоршысы - ол біздің Елбасы.
Ұлт Көшбасшымыздың тікелей қолдауының арқасында Лондон олимпиадасында  біз ұлы жеңіске жеттік.
Лондон төрінде сақадай сай дайындықпен барған батырларымыздың арқасында мерейіміз асқақтап, әнұранымыздың әсем ырғағына, көкбайрағымыздың мағыналылығына таңқалмаған ел қалмады.
Біріккен ұлттар ұйымының Бас Ассамблеясының отырысында 193 мүшесінің 183-і біздің елге дауысын беріп, Қазақстан БҰҰ-ның Адам құқығы кенесінің мүшесі болып сайланды.
Ұлан байтақ еліміздің жүрегі Астанаға қараңыздар. Аз ғана уақыт, 14 жыл ішінде жаңа астана салынып, төрткүл дүниеге мақтанышпен көрсететіндей деңгейде басқа мемлекет болды ма?    Тарихта бұндай мысалдар жок.
Күні кеше ғана Парижде өткен  Бас ассамблеяның 152 сессиясында EXPO - 2017 халықаралық көрмесі Астана қаласында өтетін болып шешілді.  Қазақстанның осы шараны өткізу құзырын жеңіп алуы еліміздің әлем алдындағы абыройын тағы бір асқақтатты.
ЭКСПО – Бүкіләлемдік көрме. Оны өткізу мүмкіндігі жүз жылда бір рет қана берілуі мүмкін.  Қазақстан осындай мүмкіндікке жиырма жылда қол жеткізді.
Осының бәрі Елбасымыздың және барлық Қазақстандықтардын жеңісі екені күмәнсіз.
Ел тәуелсіздігінің 20 жылдық мерекесі қарсаңында «1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні»  мемлекеттік мереке ретінде бекітілген.
Бұл еліміздің жаңа тарихындағы ерекше күн. Елбасының осы мереке күні Қарағанды облысына келуі біз үшін үлкен абырой.
Баршаларыңызға мәлім, 14 желтоқсанда Елбасымыз, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына «Қазақстан - 2050»  Стратегиясы,  қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты  тарихи  Жолдауын арнады.
Осы стратегиялық құжатта Елбасы жаңа басымдықтар ұсынып, мемлекет пен қоғам дамуының жаңа бағыттарын, сонымен бірге одан да жоғары, әрі ұзақ мерзімдік жалпыұлттық міндеттерді айқындап берді.
Ұлт Көшбасшымыздың жаңа Жолдауында қойылған талаптарды жүзеге асыруға біздің ауданда бар жағдай жасалған, сондықтан да алдымызға қойған басты мақсаттардың бірі - отыз елдің қатарынан көрінуімізге еш кедергі жоқ деп сенемін.

Уважаемые земляки!
Историческим событием накануне главного национального праздника страны явилось обнародование Лидером Нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым Стратегии «Казахстан - 2050».
Древняя мудрость гласит  «Когда на корабле не знают куда плыть, никакой ветер не будет попутным», поэтому для успешности любого государства требуются четкие ориентиры  и цели.
Главой государства определены стратегические задачи Казахстана на долгосрочную перспективу. Цели президент ставит очень амбициозные.  
Стратегия 2050 - это  «Дорожная карта», которая призвана провести нас через «рифы» новых вызовов и угроз, которая при четком исполнении, выведет нас в число 30 развитых стран планеты.
И сегодня, мы имеем все условия для воплощения поставленных Главой государства новых задач.
Бүгінгі жиналысымыз, Елбасының Жарлығына сәйкес барлық деңгейдегі әкімдердің халықпен кездесулері елімізде  жүргізіліп жатқан әлеуметтік – экономикалық және саяси реформалардан хабардар болуына, пікір алмасулар мен ұсыныстар жасауға мүмкіндік туғызады.
Ауданымыздағы атқарылған істер  туралы, атқарар шаралар туралы өздеріңізбен кең отырып ой бөлісу қашанда өзекті деп білемін.
Бүгін сіздердің алдарыңызда 2012 жылдағы ауданның әлеуметтік – экономикалық дамуының қорытындылары туралы есеп бере отырып, сіздермен бірлесіп, қол жеткен табыстарымызды, жетістіктерімізді және алда тұрған міндеттер мен шешімін күтіп отырған мәселелерді баяндаймын.
Осы кездесудің келесі регламентін  ұсынамын:
1. Аудан әкімінің есебіне- 40 мин.
2. Қатысыушылардың сөз сөйлеуіне- 5мин.

 

Уважаемые нуринцы!
        Основные направления   работы по социально – экономическому развитию района в 2012 году исходили прежде всего  из  Стратегии развития Казахстана до 2030 года, приоритетных положений  Послания  Главы государства народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация –главный вектор развития  Казахстана».
Руководством к действию  для исполнительных органов района  стал Программный документ Главы государства «Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов к Обществу всеобщего труда».
Наша работа  была  ориентирована   на выполнение   государственных, отраслевых и региональных  программ. Этому способствовали внутриполитическая стабильность, единство и развитие институтов гражданского общества. 
В нашем районе идет реализация программ: «Занятость – 2020»,   «Ак булак», «Дорожная карта бизнеса – 2020», «Саламатты Казахстан», «Развитие образования на 2011-2020гг», «Балапан», Программы развития Нуринского района на 2011-2015 годы и других программ.
В целом, социально-экономическое развитие района за 2012 год характеризуется ростом основных показателей социально – экономического развития, повышением уровня жизни и стабильностью общественно – политической ситуации.
В промышленности. Объем промышленной продукции составил  37 млрд. тенге, или 118, %  к 2011 году. Объем инвестиций в основной капитал  составил  9,2 млрд. тенге.
В Карту индустриализации Карагандинской области включено 3 проекта:

  • «Строительство электротехнологического комплекса на утилизированном коксовом газе с выработкой электроэнергии 5,5 МВт». Стоимостью 1,2 млрд. тенге.
  • Строительство нового завода по производству кокса с мощностью 350 тонн в год. Стоимостью 9 млрд. тенге.
  • Строительство овощехранилища на 10 тыс. тонн.  Стоимостью 1,5 млрд. тенге.

Проводится работа по реализации программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» (представлено 6 проектов на рассмотрение банков второго уровня, поддержан 1 проект)
По итогам 2012 года   объем строительных работ  составил 2,1 млрд. тенге,
За счет республиканского бюджета по государственной программе жилищного строительства  построено  девять арендных  двухквартирных  жилых  дома  в пос. Киевка  на сумму 102 млн. тенге. На обустройство инженерно-коммуникационной  инфраструктуры  направлено 28 млн. тенге. Завершено строительство  16-квартирного  дома по программе «Занятость 2020».
В целом введено в эксплуатацию 10,2 тыс.кв. метров жилья, что на 23% превышает объем 2011 года.   
В жилищно-коммунальном хозяйстве проведена реконструкция водопроводных сетей в селе Шахтерское  на сумму 186 млн. тенге, а также разработана  проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводных сетей  в 4-х селах (Щербаковское, Кертенди, Баршин, им.  Мынбаева) на 18,6 млн. тенге. 
За счет средств районного бюджета проведен средний ремонт внутрипоселковых дорог в 3-х  сельских населенных пунктах  (п.Киевка, с. Жараспай, с. Заречное)   на сумму – 40 млн.тенге.  
В районном центре был установлен  памятник  поэту, писателю, основоположнику современной казахской литературы, государственному деятелю Сакену Сейфуллину.
Как Вы знаете Сакен Сейфуллин начал свой трудовой путь именно в Нуринском районе. Как отметил Глава Государства  «Сакен - это национальной гордостью, патриот своей Родины, пожертвовавший свою во имя своей страны», поэтому значение этого памятника для всех нуринцев очень велико.   
В соответствии с 10-м направлением Послания Главы государства приоритетным является развитие сельского хозяйства.
Объем валовой продукции  сельского хозяйства составил 10,4 млрд. тенге, Из- за засухи списано 21,3 тыс.га посевов. 
В 2012 году уборочная площадь зерновых культур составила 196 тыс. гектар и при средней урожайности 5,2 центнера с гектара  валовой сбор зерновых  культур всего составил 97 тыс. тонн. (в 2011 году 200 тыс. тонн)  
В земледелии упор взят на диверсификацию отрасли, с применением  влагоресурсосберегающих технологий.
В рамках диверсификации растениеводства  увеличена площадь бобовых культур на 83%, масличных культур - на 34 % , картофеля - на 30%. Площадь кормовых культур увеличена на 134%. Площадь применения  влагоресурсосберегающих  технологий  составила 154 тыс. гектара.
Итоги  засушливого 2012 года показали  преимущество этой технологии: Например ТОО «Шахтерское», применившее эту технологию, с одного гектара получило 8-9 центнеров зерна, тогда как  хозяйства, работающие по традиционной технологии, получили всего по 2-3 центнера. Поэтому мы и в дальнейшем будем активно работать в данном направлении.
Увеличение посевных площадей производится за счет введения в оборот  не используемых земель.
Только  в 2012 году  по конкурсу сельхозпроизводителям района  выделено 345 тыс. гектаров сельхозугодий, в результате площадь не используемых земель уменьшена на 13%.
Благодаря этой работе 24 сельхозформирований района оформив выделенные земельные участки в качестве залога смогли получить  кредиты по программе «Сыбага» и приобрести на эти средства 1100 КРС и 76 племенных быков на общую сумму 218 млн. тенге.
В отчетном году было увеличено количество учредителей СКТ «Нура астык» с 24-х до 72-х, соответственно кредитный портфель увеличился до 490 млн. тенге. В результате этой работы наши крестьянские хозяйства смогли получить кредиты на сумму 46 млн. тенге для развития животноводства.
Активно реализуется пилотный проект  «Развитие экспортного потенциала мяса КРС», который дал мощный импульс для развития  животноводства в районе.
На 1 января 2013 года по району числится 205 племенных быков производителей породы Аулиекольская, Казахская белоголовая, Герефорд, Ангус. В том числе по лизингу через ТОО «Каз Мит» приобретено 70 племенных быков на сумму 30 млн.тенге.
По итогам 2012 года наш район занимает 1 место в области  и  6 место в республике по породному преобразованию в общественных стадах и в стадах крестьянских хозяйств и в целом по реализации проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС».
        Для организации отгонного животноводства и обводнения пастбищных угодий восстановлены водопойная плотина «Корейская» в с Изенды  и  13 скважин в Тассуатском, Кенжарыкском и Корганжарском  сельских округах.
Эпизоотическая обстановка в районе стабильная, исследовано на бруцеллез   62 тысяч голов КРС, 134 тысяч голов МРС, положительный результат показали 350 голов КРС и 88 голов МРС.
Для организации ветеринарной службы и оснащения  ветеринарной станции, ветеринарных участков и аптек в сельских округах    в районе  создана  КГП «Нуринская ветеринарная станция». Начато строительство районной ветеринарной лаборатории.
Решен вопрос выдачи справок на мясо. Аттестованные ветеринарные врачи убойного пункта и убойных площадок могут выдавать справки действительные на всей территории Казахстана.
Еще одна хорошая новость: для развития животноводства и кормопроизводства с 2013 года увеличены  субсидии.
Положительные тенденции сохранены в социальной сфере.                         
В соответствии с   Посланием Главы государства бюджет 2012 года  был  социально ориентирован. В 2012 году на социальную сферу  выделено  63% от всего бюджета района,  что на 16% больше, чем в 2011 году. 
Образование. За 2012 год общий объем финансирования системы образования района составил 1 млрд. 778  млн. тенге, что на 328 млн. тенге больше  расходов 2011 года. 
Если в 2011 годы было отремонтировано 10 школ на общую сумму 42 млн. тенге, то в 2012 году  отремонтировано 16 объектов  образования на сумму 155 млн. тенге.
На укрепление материально-технической  базы школ района, в том числе приобретение оборудования кабинетов биологии, химии,  спортивного  инвентаря  выделено 12 млн.тенге.
Впервые с 2009  года выделены из местного бюджета средства на приобретение компьютеров.
Важным аспектом обеспечения качества образования является социальная поддержка учащихся, которая проявляется через фонды всеобуча, организацию горячего питания, подвоза, летнего отдыха и оздоровления детей. 
В 2012 году на фонд всеобуча выделено 24,5 млн. против 15,5 млн. в 2011 году,  что позволило дополнительно охватить горячим питанием  131 ребенка, направить на загородный отдых 40 детей и 640 малообеспеченных детей обеспечить одеждой, питанием и школьными принадлежностями.
Учащиеся района показывают хорошие результаты по итогам участия в предметных олимпиадах и научных конкурсах. Так, из 14 участников областной предметной олимпиады 8 участников заняли призовые места (в 2011г. всего 3 призовых места).    
В целях  развития массового спорта за счет средств районного бюджета на сумму 8,2 млн. тенге  построен многофункциональный хоккейный корт рядом с Киевской СШ № 3. Аналогичный корт был построен за счет спонсорских средств ТОО «Шахтерское» в селе Шахтерское. Также было выделено 50 млн. тенге на строительство спортзала в с.Карой. 
Во всех образовательных учреждениях района  в качестве обязательного компонента внедрены шахматы, открыт шахматный клуб и как результат сегодня школьники нашего района занимают 1 место в области по шахматам.
Открыты филиалы и секции  по настольному теннису,  и сегодня школьная команда района по настольному теннису занимает 1- место в области. 
Открыт филиал по зимним видам спорта. Если в областной зимней спартакиаде «Карлы Кыс – 2012» команда района заняла 3- общекомандное место, то  в этом году на «Карлы Кыс» мы заняли 2 место в областной спартакиаде.
В Киевке открыт филиал международной федерации  «Номад» - секция по восточным единоборствам, где занимаются 151 человек, что уже дает результаты.  Наши нуринцы стали чемпионами международного турнира в г. Тараз, г. Семей и завоевали кубок мира по стилю «Номад ММА».
Развитие здравоохранения.  Работа медицинских организаций Нуринского района направлена на реализацию Государственной программы развития Здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы.
В 2012 году сформирован передвижной медицинский комплекс  и проведены скрининговые исследования населения района.
Укрепляется материально-техническая база  лечебных учреждений. В 2012 году приобретены:  маммограф на сумму 36 млн. тенге,  10  портативных экспресс- анализаторов на сумму 402 тыс. тенге,  аппарат для фототерапии на сумму 618 тыс. тенге и  стоматологическое оборудование на сумму 1 млн.   тенге.
По итогам  2012 года в сфере здравоохранения  отмечается положительная динамика увеличения рождаемости, уменьшения смертности населения от болезней системы кровообращения.
Стабилизирована эпидемиологическая ситуация по туберкулезу,  отмечается снижение заболеваемости. 
Однако, остается актуальной и вызывает большую озабоченность проблема  младенческой смертности. По сравнению с 2011 годом младенческая смертность увеличилась по району от одного случая до семи.
Культура. На укрепление материально-технической базы клубов  в 2012 году с местного бюджета были выделены средства и были приобретены световая аппаратура микрофоны и модельные библиотеки.  
В областном конкурсе «Әнім сенсің, Сарыарқа» художественная самодеятельность Нуриского района заняла 2-е место. По итогам областного конкурса наша библиотечная система заняла 1 место.
Социальная защита населения. За 2012 год  трудоустроено 1404  человека из 1498 обратившихся, или 93%.
Привлечено к общественным работам 481 человек, направлены на профподготовку 130 человек, создано 14 социальных рабочих мест, оказана материальная помощь на открытие собственного дела 41 безработному.            
В целях поддержки малообеспеченных семей выплачена государственная адресная социальная помощь 332  получателям на сумму 4,6 млн.тенге. Государственное пособие на детей до 18 лет  выплачено 488  получателям в  сумме 14,2 млн.тенге.  Выплачено жилищных пособий на сумму 1,8 млн. тенге 137 семьям.
На учете отдела  занятости и социальных программ состоит 1156 инвалидов. Из бюджета района на социальную поддержку инвалидов направлено 18 млн.тенге.
«Программа занятости-2020». Общая сумма, выделенная на реализацию «Программы занятости-2020» для Нуринского района в 2012 году, составила 225 млн. тенге. Приняли участие в Программе  297 человек 
На профессиональное обучение, социальные рабочие места, молодёжная практика, выделенная сумма составила 23 млн.тенге.
На обучение основам предпринимательства, выдачу микрокредитов на открытие и расширение собственного дела, выделенная сумма составила  95,7 млн.тенге.
На развитие инфраструктуры на селе для района выделены средства в сумме  100,3 млн.тенге, направленные  на проведение средних и текущих ремонтов 13 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Создано  102 рабочих места.
В 2012 году для социальной поддержки специалистов социальной сферы были ввыделены средства из бюджета на выплату подъемных 5,9 млн.тенге (52 специалистам каждому по 113 тыс. тенге), бюджетные кредиты на приобретение жилья специалистам прибывшим для работы в сельские населенные пункты – 48,5 млн.тенге (всего 21 специалисту). 
Общественно-политическая ситуация.
При акимате района создан Общественный совет, положение и состав Совета утверждены  на сессии районного Маслихата.  В состав  Совета вошли уважаемые, известные   люди, представители сел и поселков района, лидеры общественного мнения, которые были  рекомендованы на сходах, проведенных в селах и поселках. Совет рассматривает все наиболее важные вопросы, в том числе рассмотрение  проекта бюджета,  согласование кандидатур на руководящие должности.
С начала 2012 года реализуется  программа «Прозрачный акимат». Эта новая передовая доступная всем форма обратной связи, которая позволяет без каких-то барьеров задать свой вопрос или внести предложения руководителям района.
Осуществляется поддержка общественных организаций,  гражданских инициатив. По сравнению с бюджетом 2011 года расходы на государственный социальный заказ НПО и развитие гражданского общества выросли в 10 раз.
В конце 2012 года создана Ассоциация деловых женщин района,  главной целью деятельности  которой является повышение статуса и имиджа деловой женщины, консолидация женских инициатив и новаторства, помощь безработным женщинам.
В парке «Тәуелсіздік» пос. Киевка в 2012 году установлен беспроводной Интернет технологии Wi – Fi.
Со второго полугодия 2012 года в районе действует  районное  интернет - телевидение «Нура-TV»,  на который может выйти любой житель   чтобы узнать о новостях и общественно-политических мероприятиях района.
По итогам 2012 года Общественная приемная районного филиала НДП «Нур Отан» признана лучшей в республике,  заняв 1 место, также положительно оценена работа постов партийного контроля, которые  заняли второе место.
В  целом, в течение всего 2012 года  мы  тесно взаимодействовали с Советом ветеранов, общественным советом, НПО, филиалом НДП «Нур Отан», религиозными объединениями, СМИ, по укреплению  общественно-политической,  межнациональной и межконфессиональной ситуации в районе.

Задачи  и планы на 2013 год. 
В 2013 году планируется осуществить следующие мероприятия:
- реконструкция  водопроводов  в селах: Баршино, Щербаковское, Мынбаева, Кертинды    650 млн. тенге;
-продолжение ремонтных работ автодороги «Караганда-Есенгельды-Шербаковское-Киевка»: реконструкция  – 820 млн.тенге;
- строительство  профессионально-технического колледжа на 200 мест, с общежитием на 100 мест  - 356,7 млн. тенге, с завершением в 2014 году - 496,8 млн. тенге;
- в рамках программы «Развитие регионов» - 27 проектов во всех селах района  по благоустройству (освещение, озеленение, установка детских дворовых площадок) и  текущий ремонт школы   на  общую сумму -19,6  млн. тенге;
- на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы «Занятости-2020» - текущий ремонт школы села Пржевальский, текущий ремонт ДК п.Киевка  на общую сумму-   44,3 млн. тенге; 
- завершение  строительства спортивного зала СШ с.Карой – 42,9 млн.тенге;
- разработка ПСД на  реконструкцию водопроводных сетей сел Байтуган, Кобетей, п.Киевка - 13,5 млн. тенге;
- разработка ПСД на строительство 10-ти двухквартирных арендных домов на сумму -  3,2 млн.тенге;
-строительство скотомогильника  в п.Киевка  -7,6 млн. тенге;
- на завершение разработки генерального плана п. Киевка – 10 млн. тенге;
- капитальный ремонт   объектов образования (КСШ№1)   – 30,0 млн. тенге;
-  установка опор уличного освещения в пос. Киевка – 7 млн. тенге;
- паспортизация объектов коммунальной собственности – 5,8 млн. тенге;
- ремонт дороги в с. Шахтер - 13 млн. тенге;
-  благоустройство пос. Киевка - 20 млн. тенге.
Будут построены в с. Кертинды и с. Жараспай здания фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 120 млн. тенге,  а также будет проведен ремонт районной поликлиники на 30 млн. тенге, ремонт 4-х ФАПов на сумму 50 млн. тенге.

  • Отчет завершен.
  • Переходим к вопросам.

На этом отчетную встречу завершаем.
Благодарю за участие!

 До свидания!

Новости района

Архив

Новости региона

Государственные программы

Опрос пользователей

Курсы валют

Погода

Как Вы оцениваете информационный портал? ОТВЕТИТЬ
Доллар 412.55
Евро 454.18
Рубль 5.81
В Нуринске сейчас: 25°C ясно
  • Влажность: 23%
  • Давление: 715
  • Ветер: 1 м/с

© 2007-2012 Информационный портал аппарата акима Нуринского района
© 2012 Разработка и поддержка: Интернет-компания «Creatida»