Қарағанды облысы Нұра ауданы мәслихатының сайлау комиссияларының жаңа құрамын қалыптастыру туралы ХАБАРЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының (бұдан әрі - Сайлау туралы Конституциялық заң) 10-бабына сәйкес Қарағанды облысының Нұра аудандық мәслихаты аумақтық және 36 учаскелік сайлау комиссияларының жаңа құрамының қалыптасқаны туралы хабарлайды.
Аумақтық сайлау комиссиялары жеті мүшеден тұратын құрамда құрылады.
Учаскелік сайлау комиссияларының сандық құрамын учаскелердегі сайлаушылардың санына қарай қаланың аумақтық сайлау комиссиясы айқындады.
Сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімі бес жылды құрайды.
Әрбір саяси партия тиісті сайлау комиссиясының құрамына бір кандидатура ұсынуға құқылы.
Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына осы саяси партияның мүшелері болып табылмайтын кандидатураларды ұсынуға құқылы.
Саяси партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда, мәслихаттар сайлау комиссиясын өзге қоғамдық бірлестіктердің және жоғары тұрған сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша сайлайды.
Саяси партиялар, өзге қоғамдық бірлестіктер, олардың құрылымдық бөлімшелері және қалыптастырылушы комиссияларға қатысты жоғары тұрған сайлау комиссиялары 2018 жылғы 30 қарашадаң бастап 20 желтоқсанға дейін мәслихатқа келесі құжаттарды тапсырады:
1) белгіленген нысан бойынша сайлау комиссияларының құрамына кандидатуралар туралы электрондық және қағаз форматтағы мәліметтер;

            2) тиiстi сайлау комиссияларының құрамына кандидаттарды ұсыну туралы саяси партияның, қоғамдық бiрлестiктiң немесе олардың филиалдарының (өкiлдiктерiнiң) шешiмi, жоғары тұрған сайлау комиссиясының шешiмiнен үзiндi көшiрме;

3) саяси партияны, қоғамдық бірлестікті немесе олардың филиалдарын (өкілдіктерін) тіркеу туралы  құжаттың көшірмесі;
4) кандидаттардың сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға келісім беру туралы белгіленген нысан бойынша өтініштері.
Сайлау комиссияларының құрамына кандидатуралар туралы мәліметтердің нысандары, сайлау комиссияларының жұмысына қатысуға келісімі туралы кандидаттардың өтініштері мәслихат сайтында орналастырылған.  
Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын адам Сайлау туралы Конституциялық заңның талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Сайлау комиссиясының мүшесi осы комиссияның құрамын қалыптастырған мәслихат орналасқан әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағында тұруға тиiс.
Сайлау туралы Конституциялық заңның 23-бабының 3-тармағында көзделген сайлау учаскелерін құру жағдайларын қоспағанда, сайлау комиссиясы құрамының жартысынан көбі сол ұйымның қызметкерлері болмауға тиіс.
Сайлау комиссияларының құрамына жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарындастары), аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) кіре алмайды.  
Мәслихатқа қағаз форматта ұсынылатын барлық құжаттарға қол қойылуы, мөр басылуы және орындалған күні, орындаушының тегі, аты-жөні және оның телефон нөмірі көрсетілген орындаушы туралы белгіні қамтуы тиіс.
Сайлау комиссияларының құрамы бойынша ұсыныстарды қабылдау 2018 жылғы 20 желтоқсанға дейін дүйсенбі - жұма күндері 09:00-18:00 сағат аралығында жүргізіледі, үзіліс сағат 13: 00-ден 14: 00-ге дейін.

 
 
Нұра аудандық мәслихат

Оспанов Төлеген Хамзеұлы  Нұра аудандық мәслихаттың хатшысы.
Мәслихаттың орналасқан жері: Нұра кенті,  Мынбаев көшесі, 44 үй.
Жауапты адам – ​​Сайлауов Абылайхан Сайлауович., каб. №13 , қызметтік телефоны 8(72144)22780, ұялы телефоны 87789189566, электрондық пошта maslihatnurinsk@mail.ru

 

 

Аудандық мәслихат аудандық сайлау комиссиясының және 36 учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін сайлайды:


№ р/б

Сайлау участкесінің нөмері

Сайлау комиссиясының орналасқан
жері

Сайлау комиссиясы мүшелерінің саны

1

2

3

4

 

1.

-

Нұра кенті, Жеңіс көшесі 17,
№ 3 орта мектебі,
1 қабат

7

 

 1.  

615

Нұра кенті, Абай көшесі 35,
Мәдениет үйі,  1 қабат

7

 1.  

616

Нұра кенті, жаунгер-интернационалист көшесі 76,
көпсалалы колледж,
1 қабат

7

 1.  

617

Нұра кенті, Жеңіс көшесі 17,
№ 3 орта мектебі, 1 қабат

7

 1.  

618

Нұра кенті, Талжанов көшесі 12,
№ 2 орта мектебі , 1 қабат

5

 1.  

619

Байтуган ауылы, М.Ауезов көшесі 42,
Мәдениет үйі,  1 қабат

5

 1.  

620

Карой ауылы, Абай көшесі 22,
ауыл клубы
1 қабат

5

 1.  

621

Музбель ауылы, Жеңіс көшесі 4,
Мәдениет үйі,  1 қабат

5

 1.  

622

Кобетей ауылы, Казахстанская көшесі 42,
Мәдениет үйі,  1 қабат

7

 1.  

623

Ондрус ауылы, Айнабеков көшесі 14,
мектеп ғимараты
1 қабат

5

 1.  

624

Майоровка ауылы, Асылбеков көшесі 12,
ауыл клубы,  1 қабат

5

 1.  

625

 Ахметауылы ауылы, Бейбітшілік көшесі 1,
Мәдениет үйі,  1 қабат

5

 1.  

626

Шахтерское ауылы , Бейбітшілік көшесі 1, Мәдениет үйі,  1 қабат

5

 1.  

627

Кертенды ауылы, Б.Мамраев көшесі 10,
Мәдениет үйі,  1 қабат

5

 1.  

628

Алгабас ауылы, Достық көшесі 1,
мектеп ғимараты, 1 қабат

5

 1.  

629

Акмешит ауылы, Шалабеков көшесі 26,
ауыл клубы, 1 қабат

5

 1.  

630

Кантай ауылы, Абай көшесі 1,
мектеп ғимараты, 1 қабат

5

 1.  

631

Балыктыкуль ауылы,  Балабиев  көшесі 2,
мектеп ғимараты, 1 қабат

5

 1.  

632

Қайнар ауылы, Сарыарқа көшесі 2а,
Мәдениет үйі,  1 қабат

7

 1.  

633

Карима Мынбаев ауылы, Центральная көшесі 21,
Мәдениет үйі,  1 қабат

5

 1.  

634

Тассуат ауылы,  Ленин көшесі 8,
Мәдениет үйі,  1 қабат

5

 1.  

635

Заречное ауылы,  Ленин көшесі 10,
ауыл клубы, 1 қабат

5

 1.  

636

Жараспай ауылы, Мәдениет көшесі 7,
ауыл клубы

5

 1.  

637

Изенды ауылы,  Бокаев көшесі 13,
Мәдениет үйі,  1 қабат

5

 1.  

638

Куланотпес ауылы, Алихан Бокейханов көшесі 64,
Мәдениет үйі,  1 қабат

5

 1.  

639

Тассуат ауылы, Школьная көшесі 8,
мектеп ғимараты,
1 қабат

5

 1.  

640

Жана Курылыс ауылы, Ынтымак көшесі 30, мектеп ғимараты,
1 қабат

5

 1.  

641

Майоровка ауылы, Абай көшесі 30,
мектеп ғимараты,
2 қабат

5

 1.  

642

Баршино ауылы, Аблахатов көшесі 10,
мектеп ғимараты,
1 қабат

5

 1.  

643

Каракаска ауылы, Абай көшесі 9,
мектеп ғимараты,
1 қабат

5

 1.  

644

Жанбобек ауылы, Уалиханов көшесі 19,
мектеп ғимараты,
1 қабат

5

 1.  

645

Куланутпес ауылы, Муканов көшесі 1,
мектеп ғимараты,
1 қабат

5

 1.  

646

Ныгыман ауылы, Р.Есимжанов көшесі 3,
мектеп ғимараты,
1 қабат

5

 1.  

647

Ткенекты ауылы, С.Сейфуллин көшесі 1,
мектеп ғимараты,
1 қабат

5

 1.  

648

Соналы ауылы, Абай көшесі 13,
мектеп ғимараты,
1 қабат

5

 1.  

649

Талдысай ауылы, Сатпаев көшесі 7,
мектеп ғимараты,
1 қабат

5

 1.  

650

Шубарколь кенті, Рыскулбеков көшесі 82, мектеп ғимараты,
2 қабат

7

аудандық  мәслихат

Аудан жаңалықтары

Архив

Аймақ жаңалықтары

Мемлекеттік бағдарламалар

Сұрау

Валюта бағамдары

Ауа-райы

Ақпараттық порталды қалай бағалайсыз? ОТВЕТИТЬ
Доллар 411.54
Евро 458.13
Рубль 5.84
В Нуринске сейчас: 27°C ашық
 • Дымқылдылық: 31%
 • Қысым: 714
 • Жел: 4 м/с

© 2007-2012 Информационный портал аппарата акима Нуринского района
© 2012 Разработка и поддержка: Интернет-компания «Creatida»